Aanwakkeren van verduurzaming bij VvE’s

Een lange tijd is het lastig gebleken voor VvE’s om te verduurzamen. Het gros van de VvE’s loopt tegen een bureaucratische muur aan van besluitvorming en bij het aanvragen van subsidies en leningen. Daar gaat mogelijk op termijn verandering in komen.

Hugo de Jonge (minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) heeft op 23 december 2022 een kamerbrief verzonden aan de voorzitter van de Staten-Generaal. In deze brief staat een uiteenzetting van diverse redenen waar VvE’s tegenaan lopen in het traject rondom verduurzaming, en mogelijke oplossingen daartoe.

Gebrek aan actieve VvE’s

Hoewel veel VvE’s tegenwoordig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), is het gros van de verenigingen niet -of nauwelijks- actief. Dit betekent dat er veelal niet jaarlijks wordt vergaderd, er geen administratie wordt bijgehouden en/of er niet gespaard wordt voor toekomstig onderhoud.

Veel van deze VvE’s hebben daarom te maken met achterstallig onderhoud, en in de brief worden kansen benoemd om dit achterstallige onderhoud te combineren met duurzame maatregelen. Dit alles mede mogelijk gemaakt door eventuele subsidies en een lening uit het Nationaal Warmtefonds.

Om in aanmerking te komen voor dergelijke subsidies en leningen zullen VvE’s echter voldoende moeten functioneren met een actief bestuur en/of beheerder.

Verplicht DMJOP

In de brief wordt tevens de optie benoemd om een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Prognose (ook wel DMJOP) verplicht te stellen, evenals de concrete uitvoering daarvan. Deze wordt nog onderzocht, maar lijkt naar mening van JB & Partners geen voeten in aarde te krijgen. Dit omdat de goederenrechtelijke positie van de eigenaars door dit gedwongen onderhoud mogelijk teveel wordt aangetast, naast het feit dat een dergelijk plan in de praktijk lastig te handhaven is.

Uitbreiding notificatiewet

Eerder werd al gesproken over de uitwerking van de zogenoemde ‘notificatiewet’ voor laadpalen. Deze wet zou eigenaars in staat stellen om een laadpaalinfrastructuur te installeren bij een parkeerappartementsrecht met enkel een notificatie aan het bestuur. De praktische uitwerking van ook dit wetsvoorstel laat nog op zich wachten.

In de brief wordt de optie benoemd om de notificatiewet uit te breiden voor bijvoorbeeld het aanbrengen van dubbel glas en zonnepanelen. Beide zaken lijken zich meer te lenen voor een dergelijke wet, hoewel ook hier geldt dat het beheer lastig te combineren is met slechts een notificatie.

Versnellingsagenda verduurzaming VvE’s

De versnellingsagenda voor verduurzaming VvE’s zal volgens de brief in het tweede kwartaal van 2023 worden gepresenteerd.

JB & Partners VvE Beheer Delft en omstreken helpt met verduurzaming!

Hoewel het projectmatig verduurzamen van uw gebouw een flinke klus kan zijn, heeft JB & Partners de noodzakelijke expertise in huis om u te begeleiden van A tot Z. Ook inactieve VvE’s kunnen wij activeren en op weg helpen naar een duurzame toekomst. Heeft u interesse in onze voorstellen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.