© 2024 – vve070.nl.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Een vereniging van eigenaars (VvE) regelt het beheer van uw gezamenlijke gebouw. Samen met de andere gebouweigenaars vormt u deze vereniging. Het praktische beheer van de VvE kunt u uitbesteden aan Portiekbeheer Nederland.

Portiekbeheer Nederland biedt een kosteloze overstapservice. Wij begeleiden uw VvE bij het opzeggen van uw huidige overeenkomst en het overzetten van de administratie. Informeer naar de mogelijkheden.

Iedere VvE is anders. Wij maken daarom voor iedere klant een maatwerkofferte met daarin de gehanteerde prijs voor het beheer van uw VvE. Deze offerte is geheel vrijblijvend aan te vragen.

Op basis van de huidige situatie maken wij een reële en gebalanceerde onderhoudsprognose (MJOP). In deze prognose proberen we werkzaamheden praktisch te combineren, om zo kosten te besparen voor uw VvE. Daarnaast kijken we altijd naar de mogelijkheid om het gebouw meteen duurzamer te maken.

Ook dagelijks onderhoud wordt door Portiekbeheer Nederland gecoördineerd.

Als u een slapende VvE heeft, kan Portiekbeheer Nederland deze zonder meerkosten activeren. Dit in combinatie met afname van het reguliere beheer.

Wettelijk gezien dient een VvE te beschikken over een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Wij sluiten aanvullend altijd een glasverzekering en een aanvullende dekking voor woningverbeteringen af.

Ieder jaar wordt er tenminste één vergadering georganiseerd. Voor VvE's met minder dan 12 appartementen vindt deze tijdens kantoortijden plaats. Daarnaast wordt altijd de mogelijkheid geboden om digitaal te stemmen, als u in aanwezigheid verhinderd bent.

Voor VvE's met minder dan 12 appartementen zijn de vergaderingen tijdens kantooruren. De vergaderingen worden ruimschoots van tevoren gecommuniceerd, zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

VvE's met 12 of meer appartementen vergaderen standaard in de avond.